Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie

Misja i Wizja ZS-P w Pietrzykowie

KONCEPCJA PRACY

ZESPOŁU

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W PIETRZYKOWIE

 

''NASZA  SZKOŁA":

jest  otwarta,  kreatywna,  bezpieczna oraz oparta  na

  współpracy i relacjach;

uzyskuje    wysokie    efekty    kształcenia z    uwzględnieniem indywidualnych możliwości

i potrzeb edukacyjnych ucznia; przygotowuje   ucznia   do   dokonywania   właściwych 

wyborów życiowych oraz tworzenia własnego systemu wartości; wspiera   rodziców  

w   kierowaniu  rozwojem  dziecka oraz sprawowaniu opieki.

Uczy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego.

Wprowadza miłą i przyjazną atmosferę na  zajęciach.

 

WIZJA


Wychowanie dziecka do życia w społeczeństwie, otwartego na ludzi,

umiejętnie korzystającego z dorobku cywilizacyjnego, potrafiącego odnosić sukcesy.

 

MISJA


W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pietrzykowie dążymy do osiągnięcia określonych postaw i wartości,

które pomogą naszym wychowankom i uczniom uzyskać określony zasób wiedzy i umiejętności.

Chcemy, aby nasi wychowankowie i uczniowie wykorzystali go do swobodnego poruszania się

we współczesnym świecie, osiągania sukcesów, realizowania swoich planów i marzeń zawodowych i osobistych,

przy jednoczesnym otwarciu się na wartości i kulturę Europy oraz świata.

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

 

STOP SZKOLNEJ AGRESJI

NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMACH

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMACH

Akademia bezpiecznego Puchatka

PROGRAM DLA SZKÓŁ

PROFILAKTYKA HIV/AIDS