Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie
 
 
Właściwe funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych nie jest możliwe się bez wykorzystywania danych osobowych.
Wiąże się to z koniecznością przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, które w Polsce obowiązują już od ponad dwudziestu lat. Od 25 maja 2018 r. wszystkie szkoły i placówki oświatowe są związane nowymi przepisami unijnego,ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”. Zastąpiło ono dotychczasową ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. RODO bazując na istniejących wcześniej rozwiązaniach prawnych, z jednej strony nakłada na szkoły i placówki oświatowe
zupełnie nowe obowiązki, z drugiej zaś rezygnuje z części dotychczasowych wymogów, bądź je racjonalizuje.
 
Poniżej "Poradnik RODO Ochrona danych osobowych w szkole MEN i UODO".
 

 

 

MONITORING WIZYJNY

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren placówki jest monitorowany. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu.
Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

AKTUALNOŚCI:

ZAŁĄCZNIKI:

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

 

STOP SZKOLNEJ AGRESJI

NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMACH

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMACH

Akademia bezpiecznego Puchatka

PROGRAM DLA SZKÓŁ

PROFILAKTYKA HIV/AIDS